Bæredygtighed

b__redygtig_

Vi ønsker at gøre campingpladsen endnu grønnere !

I dag er det mere end nogensinde, vigtigt at vi tænker over hvad vi gør ved vores affald og hvordan vi minimerer vores udledning af Co2. Det er vore børn og børnebørns fremtid som vi investerer i, ved at være grønnere og tænke miljørigtigt. 
Og det vil vi gerne være med til at gøre noget ved, på vores campingplads. 
Derfor er vi begyndt at tænke i, hvordan vi bliver mere bæredygtig gennem affaldssortering, gennem reduktion af energi- og vandforbrug, med pærer til LED-lys og brug af perlatorer i vandhanerne, ikke at bruge pesticider i vedligeholdelse af pladsen, samt gennem de muligheder for grønne oplevelser, som ligger lige omkring pladsen. 
 
Vi vil gerne bede dig som gæst på vores campingplads, om at hjælpe os med at være grønnere, og det kan du gøre ved at sortere dit affald og lægge det i de rigtige beholdere / container samt spare på vandet i de forskellige servicebygninger, samt elforbruget både i egen vogn eller telt, samt i vore hytter & værelser.
 
Vi er blevet bæredygtighedsscreenet af Aalborg kommune, og vi er rigtig godt på vej.
 
EL: Vi har rigtig godt styr på energiforbruget, vi har fået skiftet til LED- pærer/arurematr på hele pladsen, og hvor det er muligt, har vi bevægelsesmeldere i servicebygningerne, og skumringssensorer ude på pladsen. 
VAND: Også vandforbruget er vi opmærksomme på, vi har installeret to-skylstoiletter, perlatorer i vandhanerne, sparebrusere m/luftblanding så man ikke mærker den mindre vandmængde. (faktisk er vores nye brusehoveder så populære at vi har solgt en del af dem, til pladsens gæster) 
VARME: 2 af vores 3 gasfyr er nye kondenserende gasfyr, og den 3. bliver skiftet på et tidspunkt.
Varmt vand i køkken og servicebygningen suppleres med solfangere på taget.
AFFALD: Vi har 2 affaldsgårde, hvor vi sorterer affaldet i pap, papir, glas/flasker, klar blød plast, hård/farvet plast, øl & sodavandsdåser, batterier og restaffald. 
BUTIK: Vi har et lille økologisk sortiment i butikken