fastligger pl. 147
fastligger legeplads
fastligger cykelsti
fastligger hygge ved fjorden
fastligger vandland
fastligger hygge på terassen
fastligger hunde
fastligger tv stue

Sæsonpladser på Nibe Camping

Fakta om Nibe Camping

  • Åben hele Året 
  • Moderne toilet og badefaciliteter
  • Enhedspladser med hække 
  • Gratis mini vandland

  • Fri varmt vand 
  • Gratis wifi
  • Gratis hund

  • Udsigt til Limfjorden
  • 1 km til Nibe by
  • 15 min til storbyen Aalborg

Sæsonpladser i Nordjylland med gå afstand til Nibe by.

Hvorfor vælge en sæsonplads på Nibe Camping...
Med en sæsonplads får du et fristed, hvor du kan slappe af og lade op.
Her du kan opleve årstidernes skiften, og du er lige midt i et stykke pragtfuld natur og med kik direkte til limfjorden.
Der er fjordudsigt fra de fleste af vores pladser. Området i og omkring Nibe camping er ideel til dig, der elsker naturen og fjorden, og som bare ønsker gode naturoplevelser og afslapning, men her er også masser af muligheder for at bruge naturen aktivt både til lands og til vands. Og trænger du til lidt byliv eller storbyliv kan du gå til Nibe by på ca. 10 minutter, eller tage bilen til Aalborg på ca. 15 minutter. Året rundt er der forskellige arrangementer på pladsen, i Nibe og i Aalborg.
Nibe Camping har vinteråbent og vi tilbyder 4 forskellige typer sæsonpladser/ fastliggerepladser året rundt.

Forsæson 22.03 til 30.06. 2024

2 navngivne voksne og 2 navngivne børn (0-11år)

 4600,-

Ekstra voksen

   350,-

Ekstra Barn

   275,-

Tilkøb uge 27 fra d. 30.06 til 07.07.24 (Nibe festival ugen)

 1200,-

Daggæstekort

   375,-

Sommersæson 22.03 til 29.09.2024

2 navngivne voksne og 2 navngivne børn (0-11år)

9950,-

Ekstra voksen

  675,-

Ekstra Barn

  600,-

Tilkøb til og med uge 42 (til 20/10) på visse pladser

1000,-

Daggæstekort

  600,-

Daggæstekort med pool

1200,-

Eftersæson 11.08 til 29.09. 2024
 

2 navngivne voksne og 2 navngivne børn (0-11år)

2000,-

Ekstra voksen

  200,-

Ekstra Barn

  150,-

Tilkøb uge 32 fra d. 04.08 til 11.08

  800,-

Tilkøb til og med uge 42 (til 20/10) på visse pladser

1000,-

Gæstekort

  250,-

Vintersæson 29.09.2024 til 04.04.2025

2 navngivne voksne og 2 navngivne børn (0-11år)

3600,-

Ekstra voksen

  400,-

Ekstra Barn

  375,-

Gæstekort

  400,-

 
El tilslutning 2024

Sommersæson

  370,-

For- efter- vintersæson

  200,-

Elforbrug betales i pakker forud

 Se strømpakke her 

Ved bestilling af både for- og eftersæson: kun 1 gang eltilslutning, og ved bestilling af hele året betales kun 370.-

Vinteropbevaring

 Vinteropbevaring i vinterperioden (på vinteropbevaringsområdet)

 1200,-

Reglement for fastliggende campister

Betalingsbetingelser:

Der skal betales et reservationsgebyr på 1500 kr. når sæsonpladsen bestilles. Derefter skal der betales 1500 kr. senest den 10.01.2024. Resten af sæsonbetalingen skal være betalt SENEST ved sæsonstart den 22.03.2024. Ved for sen betaling, opkræves 5% pr. påbegyndt mdr.

For vintersæsonen betales et reservationsgebyr på 750 kr. ved bestilling.

For sommersæsonen kan der for en merpris på kr. 400,00 aftales delt betaling. Der betales over 2 gange, med halvdelen ved sæsonstart og resten SENEST den 30.06.2024

For vintersæsonen & opbevaring skal beløbet betales ved vintersæsonens start. Hvis betalingsbetingelserne og reglementet ikke overholdes, er pladsen automatisk opsagt, og kan frit udlejes til anden side.

Ved afbestilling har campingpladsen ret til at beregne sig 100% af reservations gebyret. Fraflyttes pladsen før
sæsonen er slut, refunderes indbetalt beløb ikke.

Sælges vognen/pladsen til en anden, skal lejrchefen informeres inden salget og godkende ny lejer.

Ved indbetaling af sæsondepositum, har sæsonlejer godkendt og gennemlæst denne informationen/kontrakten

Sæsonpladsen kan benyttes i weekender, ferier og på fridage. Sæsonpladsen må ikke anvendes som permanent bopæl.

Ved ønske om permanent bopæl i en periode, kan der hentes en folder med regler og priser for permanent bopæl i informationen.

Ankomst: Du skal have et årsmærke/ID plade (den grønne), hvis der ikke er nummerplade på din campingvogn.

(ID-mærket kan købes i receptionen ved ankomst.) For dem der har ID plade, skal ID nr. oplyses i receptionen.

Sæsonpladsen kan benyttes af de personer som er skrevet ind på sæsonpladsen. Lånes vognen ud til anden side, betales gældende overnatnings gebyrer.

Måler og elafregning: Måler aflæses ved ankomst. Målertallet indskrives i receptionen.

Strømpakker tilkøbes ved ankomst, husk at holde øje med dit forbrug, der skal købes en ny pakke inden den gamle pakke er brugt. *Købte pakker kan ikke refunderes. Der skal nulstilles når lejekontrakten udløber eller sæsonen er slut. Hold derfor øje med dit forbrug. Hvis man bliver på sæsonpladsen og strømpakken ikke er brugt, kan den overføres til næste periode (vinter/forår/sommer osv.).

Enheden: Der skal være 3m. mellem campingvognene. Opbevaringstelte og læsejls placering skal godkendes af lejrchefen

Pasning af egen enhed: Det påhviler lejeren af sæsonpladsen altid at holde pladsen pæn og ryddelig og at slå græsset mindst en gang hver 14. dag ellers grov klipper vi græsset rundt om vognen mod et gebyr på 65 kr.
Græs affald skal i poser og smides ind af haveaffalds lågen ud mod de store hytter på depotpladsen.
Plæneklipper, rive, mm. forefindes i skur ved siden af fuglevolieren.Hækklipning: I må meget gerne klippe hækken omkring vognen. Beskæring af højde på hække, KUN i samråd med lejrchefen!  Hækaffald afleveres samme sted som græs.

Leje af sæsonplads omfatter absolut kun arealet på egen plads. Nabopladsen må aldrig benyttes hverken permanent eller midlertidigt, hvis man har mere end et køretøj, SKAL de holde på egen plads

Fast hegn/havelåger, pavilloner, flagstænger over 1,8 m og flisebelægning er ikke tilladt. Og der må ikke plantes og graves. Skure og andre lignende faste installationer må ikke opføres. 

Hundehegn skal helst nedtages ved afrejse. Men er tilladt hvis det ser ordentlig ud og i samråd med lejrchefen. Det er tilladt med max 3 krukker ved vognen.

Hvis vognen fjernes fra sæsonpladsen skal dette meddelelse lejrchefen, som forbeholder sig retten til at benytte pladsen i tidsrummet hvor vognen ikke er på sæsonpladsen.

Dagsgæster: Alle gæster – også daggæster – skal melde deres ankomst i informationen og betale gældende gebyr. Gæstebiler skal være på sæsonpladsen, hvis dette er muligt, ellers anvises plads i informationen. Gæster der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00 betragtes som overnattende gæster og afkræves almindeligt overnatningsgebyr. Det er sæsonlejerens ansvar at deres gæster overholder campingpladsens regler.
Daggæstebesøg fra 0 til 5 timer                     Voksne 20,-        Børn     10,-
Daggæstebesøg over 5 timer                          Voksne 40,-        Børn     20,-
Der tillægges 40 kr. ekstra hvis jeres gæster ønsker at benytte poolen.

Poolen er gratis for fastliggere og turister, jeres gæster som kommer for at besøge jer kan købe badebillet i informationen for 40 kr.  Poolen er åben fra kl. 10.00 - 21.00.    

Kørsel på pladsen: Maksimal hastighed på pladsen = kør så langsom du kan og KØR SÅ LIDT SOM MULIGT!

Hensyn: Der skal være ro på pladsen fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Vis også nabo hensyn i dagtimerne.
Vi kan kontaktes på 98351062 om natten, hvis der er uro på pladsen.

Affald: De opstillede containere må kun benyttes til almindelig husholdnings affald.
Andet affald (plastdunke, store papkasser, kasserede telte, læsejl, stænger, gulvtæpper, presenninger, møbler, tv, mikroovne, m.v.) fjernes ved egen foranstaltning.  Nibe genbrugsplads Aalborgvej 55, 9240 Nibe har åben mandag-fredag kl. 12-18. lør-søn. samt helligdage 10-18

Rygning: Er ikke tilladt inden døre på Nibe Camping. 
 

Hunde: Egne hunde og andre kæledyr tillades på pladsen, såfremt disse er under opsyn. Hunde skal være i snor og luftes uden for pladsen. Hunden kan slippes fri i ”Hundenes frigård” nord for pladsen. Hvor der kan tumles og leges. Eventuelle efterladenskaber skal fjernes omgående. (også på cykelstien langs med campingpladsen). Medbring altid en ”hundepose”. Vis hensyn til andre gæster og efterlad ikke hunde alene tæt ved indgangsdøre til toiletter o.l.

Det er ikke tilladt at medbringe hunde i butikken, i køkkenet, på toiletterne, i tv-stuen og den lille spisestue.

Butik: Alt efter årstiden, har vi forskellige åbningstider i receptionen.

I højsæson (14-6 til 18-8) har receptionen åben alle dage fra kl. 8.00 til 21.00 

Fra 1-4 til 14-6 & 18-8 til 29-9 er vi i receptionen fredage 12.00 til 20.00 lørdag 8.00 til 20.00 søndag 8.00 til 13.00             

I hverdagene kan vi tilkaldes på +45 98351062 fra kl. 9.00 til 18.00.

Helligdage (Påske - Kristi himmelfart - Pinse) er der selvfølgelig åben fra kl. 8.00 til 20.00. 

Middagslukket kl.12.00 –14.00. Fra 29-9 til 22-3-2025 er vi kun i receptionen efter behov, og du vil derfor komme til en lukket Information. Men da vi bor på pladsen, er vi normalt ikke så langt væk, og kan tilkaldes på +4598351062 fra kl. 10.00 til 18.00.

Bommen: Der er kamera til nummerplade læsning, bilens nummerpladen skal registreres i Informationen. Men der udleveres også et bomkort ved ankomst mod depositum på 100 kr. Når pladsen forlades, åbnes bommen automatisk. Begræns kørsel på pladsen

TV-stuen/udestue og den lille spisestue: kan lånes/lejes til fester og mindre sammenkomster uden for højsæson. Folder med betingelser kan hentes i informationen. Men vær opmærksom på, at skal det foregå i tv-stuen og udestuen slutter musik kl. 23 og selve festen altid kl. 24, da vi har udlejningsværelser ovenpå.

Afrejse: Efter endt weekend eller ferie fastgøres løse dele/læsejl m.m. så disse ikke gør skade på jeres eller andres vogne, hvis vi igen skulle få en orkan lige som Malik.

Ved afrejse efter endt sæson efterlades pladsen ryddet. Gulvet må gerne blive liggende på de pladser vi ikke bruger om vinteren, hvis man kommer året efter(sommersæson) På de pladser mellem hovedvejen og naturstien, samt første række mod vandet, skal der betales for vinteren, selv om vognen ikke benyttes, hvis gulv og vogn skal blive på pladsen

Hjælp os: Hvis der evt. mangler papir, sæbe eller andet, eller hvis I kommer til noget, som ikke er ok, så sig til – så vi kan rette det. Og har I gode ideer eller andet som I synes kunne være en godt. Så vil vi være glade for at høre det

Få et tilskud til jeres sæsonplads

Nibe Camping er nu medlem af Camptravel, som er et tilbud om at give jer mulighed for at udleje jeres vogn i de perioder I ikke selv benytter den.
Camptravel er et deleøkonomisk koncept, hvor igennem I kan udleje jeres vogn. EKSEMPEL I vurderer, at jeres campingvogn skal udlejes til 400 kr. om dagen. Det får I – 3 % til administration altså i alt 388 kr./dag Lejer betaler 400 kr. + 12 % = 448 kr./dag Det er gratis at uploade sin campingvogn på Camptravel, med tekst og billeder. Kontakt os hvis I ønsker dette tilbud, så skal vi nok hjælpe jer.
Der er også flere sider på Facebook, hvor der er mulighed for at udleje vognen.
F.eks. Ferie-portalen & udlejning af campingvogne mv.