Naturreservatet Vejlerne

Naturreservatet_Vejlerne_skestorke_lysbugede_knort

Naturreservatet Vejlerne, Nordeuropas største fuglereservat

Danmarks største naturvidenskabelige reservat, Naturreservatet Vejlerne, ligger i den sydvestlige del af Jammerbugten. Fuglereservatet Vejlerne omfatter ca. 6000 ha. ( 60 km2 ) og ejes af Aage V. Jensens Fonde. Du har mulighed for at opleve fugle som lysbugede knortegæs, dværgmåge og skestork. Den størst ynglende betand af grågæs holder til her, og om efteråret er Fuglereservatet Vejlerne landets største overnatningsplads for f.eks. traner.
Der er mange udsigtspunkter og fugletårne hvor man kan få et fantastisk indblik i den storslåede natur på Vejlerne. Der er desuden mulighed for at besøge Vejlernes Naturcenter, der ligger på hovedvej 11, hvor der findes informationscenter og kikkerter.
Fuglereservatet_Vejlerne_fjerritslev
Naturcenter_Vejlerne_fjerritslev

Naturreservatet Vejlerne dækker et område på 60 km2

Området Vejlerne ligger nord for Limfjorden, afgrænset af Lund Fjord nordpå, Lønnerup Fjord vestpå, og Bygholm Vejle østpå og dækker et område på ca. 60 km2. Området Vejlerne bestod op til 1870èrne af to lavvande arme af Limfjorden.
Området blev inddiget og drænet efter 1864 i forbindelse med landindvindingsprojekterne, men dog uden den store succes pga. finansielle og mange tekniske problemer. Pumperne blev standset og dræningen opgivet i 1916, og efterhånden blev området forvandlet til lave brakvandssøer, rørskove og enge, som er et paradis for dyr og fugle. Området blev derfor udnyttet til græsning, slåning af tagrør og hø , samt erhvervsfiskeri og jagt.
Naturcenter Vejlerne ligger ved hovedvej A 11 på Bygholmdæmningen. Der er åben alle dage fra solopgang til solnedgang. Der er fri entré.
gr__g__s_Vejlerne_fuglereservat

Naturcenter på Vejlerne

I 1958 blev Vejlerne udnævnt til naturreservat, og i 1960 til Danmarks største naturvidenskabelige forskningsreservat. Hovedvej A11 blev i 1965 ført over Bygholmdæmningen, og på samme tid, blev der bygget en centralsluse, der bevirkede at vandniveauet blev sænket i den østlige del af Vejlerne. Dette bevirkede at fuglelivet gik voldsomt tilbage.
Aage V. Jensens Fonde erhvervede i 1993 Vejlerne, og fik bygget et naturcenter og fugleskjul. Vejlerne plejes nu ved naturvenlig drift og fondene arbejder med at forbedre og bevare det enestående naturreservat. Stor bestand af ynglende grågæs. Du finder den størst ynglende bestand af grågæs på Vejlerne. Vejlerne er desuden landets største overnatningsplads for traner om efteråret.
 
Lysbugede_knorteg__s_limfjorden

Lysbugede knortegæs

Her er de lysbugede knortegæs kommet til Nibe Camping & Hytteferie. Der kommer hvert år mange lysbugede knortegæs til campingpladsen fra oktober / november til ca. marts måned, alt efter vejrforholdene.
 
 
svaner_vejlerne_naturreservat

Svaner

Der er en stor bestand af svaner omkring Naturresevatet Vejlerne og på de lave vandområder ved Nibe Camping & Hytteferie